Melayu belum merdeka

MERDEKA bukan sahaja bermaksud bebas daripada penjajahan, malah menurut Kamus Dewan, ia juga membawa erti tidak bergantung pada yang lain dan berdiri sendiri. Secara mudah boleh difahami bahawa bangsa yang merdeka mestil...